Dây curoa dùng cho xe Liberty và Vespa - Piaggio - Thế Giới Motor
x