Dây Curoa dùng cho xe SH, @, Dylan - Thế Giới Motor
x