Sử dụng cho xe Sonic, Exciter hãng xe Honda và Yamaha - Thế Giới Motor
x