Vành 18 nan 1 đĩa màu đen- Exciter, Sirius, Jupiter - Thế Giới Motor
x