Vành cơ 16 nan CPC màu đen vàng có bi- Lắp ráp xe Dream, Wave, Suzuki - Thế Giới Motor
x