Vành cơ 18 nan có bi màu trắng - Lắp ráp Exciter, Jupiter, Sirius - Thế Giới Motor
x