Vành đúc 1 Đĩa Yamaha Logo màu đỏ chỉ, bi - Thế Giới Motor
x