Vành Đùm Ya RC vành đen chỉ đỏ có bi - Lắp ráp Yamaha, Jupiter, Sirius - Thế Giới Motor
x