Vành Rider 2 đĩa màu đen có bi - Lắp ráp xe Wave, Dream, độ Sirius, độ Exciter, Suzuki - Thế Giới Motor
x